[VKH Praha] Poslední týden s VKH 26.6.-2.7.

Drazí a milí přátelé,

uteklo to jako voda, a i když se mi tomu nechce vůbec věřit, právě čtete poslední mail odeslaný v akademickém roce 2023/2024. Jsme moc rádi, že jste dorazili na závěrečný táborák v tak hojném počtu. Po posledním mailu následuje i poslední studentská mše, na které se budeme mít příležitost rozloučit před tím, než všichni vyjedeme z našeho studentského města vstříc létu!                                                                

Akce VKH v týdnu 26.6.-2.7.: 

STŘEDA 28.6.

Ranní modlitba s Písmem
Pojďme společně začít den i celé letní prázdniny rozjímáním nad Písmem a všechny své starosti odevzdat Pánu. Setkáváme se každou středu v 7 hodin ráno. Vchod je z průchodu na Ječné 2 u kostela sv. Ignáce. S sebou si můžete vzít Bibli a snídani.

Závěrečná studentská mše svatá
Zveme Vás ke slavení poslední studentské mše svaté tohoto akademického roku. Chceme Pánu společně poděkovat za celý uplynulý čas, za to, co nám dal, a to co, co nám vzal. Mše bude obětována za nadcházející léto a celebrovat ji bude náš studentský kaplan Samuel Prívara SJ. Proběhne jako obvykle v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v 19 hodin. Zveme Vás k účasti na modlitbě růžence v podkroví ještě přede mší svatou. Setkáme se v 18:20 v průjezdu na Ječné 2. Dále nabízíme možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi od 17:30 do 18:45 v místnosti 71 v prostorách VKH (vchod průjezdem na Ječné 2). Mši doprovodí schola Rytmig. Na závěr večera jste zváni do Družinského sálu. Těšíme se na Vás!

ČTVRTEK 29.6.

Sportování s lazarem
POZOR! Sportování s lazarem s akademickým rokem nekončí! Budeme se setkávat i nadále přes celé prázdniny. Toto i všechna následující setkání se sejdeme vždy v 19 hodin na letenské pláni. Předpokládaný konec je kolem 21 hodin. Moc se na Vás těšíme! Více informací naleznete na webu VKH Praha: Lazar – VKH Praha

Naše sociální sítě budou fungovat i přes léto, proto označujte a sdílejte, kde můžete, abychom mohli v novém akademickém roce přivítat spoustu nováčků.

Za celý tým VKH Praha vám děkuji za vaši přízeň během celého akademického roku. Přeji vám přenádherné, a hlavně požehnané léto.

On přeci putuje s námi!

Za dojatý tým VKH Praha se loučí
Viki

_____________________________________

Co si s sebou vzít na SDM v Lisabonu?
(451) Jak se připravit na cestu – YouTube