PoVyK: Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Příspěvky

V pondělí 4.3. od 19.0 bude v Družinském sále beseda s autory vycházející knihy Samuelem Prívarou a Miroslavou Veselkovou.
,,Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího. Možná se bojíme k něčemu se dlouhodobě zavázat. Co kdybychom se rozhodli špatně? A tak jen nerozhodně postáváme na „křižovatce“ a máme strach na některou z cest vykročit. Jindy přebíháme z jedné cesty na druhou, a ani si nevšimneme, že stále jen kroužíme kolem místa, ze kterého jsme na začátku vyšli. Zdá se, že svoboda ve smyslu potenciálně neomezeného počtu možností nestačí. Více možností nám nepřináší ani větší radost, ani větší svobodu.
Co když omezení a závazky nemusejí představovat něco negativního? Řeka bez břehů se rozlije do krajiny a nepoteče dál. Omezení a překážky sice nejsou příjemné, avšak umožňují nám růst. Závazek lze zase chápat jako investici do té možnosti, kterou považujeme za správnou. Dává nám sílu překonávat překážky, připomíná nám orientaci na cíl a dodává odvahu. Tato kniha nám pomůže v hledání těch správných možností a umožní nám žít namísto strachu ve svobodě. Náš život může vypadat úplně jinak, pokud nalezneme odvahu, abychom se nejen vydali na cestu, která je v souladu s Božím snem o našem životě, nýbrž na ní i vytrvali.”