ekumena místo studentské

Drazí přátelé, 
 
jak už jistě všichni dobře víte, tuto středu náš obvykle strávený čas zaujme jinou podobu na jiném místě. Čas setkání se ale nemění. V 19 hodin se setkáme na stanici metra Radlická (žlutá B) ke společné oslavě studentské ekumenické slavnosti.
Společně se studenty pražských teologických fakult a mnoha dalšími příchozími se projdeme Prokopským údolím. Pokud byste měli zájem vzít s sebou kytaru či jiný vhodný hudební nástroj a podpořit tak hudební doprovod, rozhodně se nezdráhejte. Procházku zakončíme společným piknikem, takže svačinu a deku přibalte určitě taky. Veškeré obvyklé středeční aktivity před obvyklou středeční mší svatou se ruší. Na Ignáce se nedoklepete… Pro úplnost přikládám i odkaz na facebookovou událost: www.facebook.com/events/1703658123505322/ 
 
Těšíme se na shledání na Radlické ve středu v 19 hodin! 
 
Za tým VKH Praha 
Viki