Adorace s chválami

Příspěvky

Všichni jste srdečně zváni na adoraci s chválami, která se bude konat v Družinském sále kostela sv. Ignáce 17.6. od 18:18. Budeme velmi rádi, když přijdete do našeho společenství a budete společně s námi chválit živého Pána! A poté bude následovat společné posezení v podkroví.
Netradiční čas 18:18 začátku adorace může být příležitostí k tomu přijít ještě dříve a účastnit se mše svaté u sv. Ignáce od 17:30, na kterou adorace bezprostředně navazuje.
Pokud máte trochu možností se zapojit, chtěli bychom poprosit o pomoc s přípravou Družinského sálu. Vše začneme chystat od 17:30 a budeme moc vděční za každou pomocnou ruku. Kromě toho nám můžete pomoci s hudebním doprovázením adorace. V případě zájmu o pomoc s hudbou nebo přípravou prostoru nám napište na e-mail adorace@vkhpraha.cz