Příspěvky

Příspěvky

Adorace s písněmi chval

Zveme Vás na další tentokrát prosincové chvály. Přijďte se ponořit do Boží přítomnosti, chválit Pána a načerpat z každého momentu s Ním chuť do každodenního života. Budou se konat opět v úterý 6.12. v 19 hodin ve Družinském sále. Dovnitř se dostanete přes průchod z ulice Ječná 2 na boku kostela. Chceme upozornit, že vrata […]

Příspěvky

PoVyK: Rozhoduj se jako jezuita

PoVyK neboli Pondělní vysokoškolský klub se koná v pondělí přibližně jednou za měsíc v Družinském sále při kostele sv. Ignáce z Loyoly. Jde o vzdělávací a kulturní složku našeho VKH. Zveme hosty z oblasti církve a náboženství, sebepoznání, vzdělávání, filozofie, aktuálního dění ve společnosti a mnohých dalších oblastí. pondělí 5.12. v 19 hodin v Družinském […]

Příspěvky

Studentská mše – modlitební večer

Srdečně vás zveme na mši svatou ve středu 23.11. v 19 hod do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, která bude obětována za prarodiče. Po ní bude následovat nejen možnost společného posezení v Družinském sále, ale také ještě jedna novinka: nabídka třech různých večerních modliteb, během kterých se můžete ztišit a odevzdat Pánu, co prožíváte.Vybrat […]

Příspěvky

Adventní duchovní doprovázení

PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UZAVŘENO (1. 12. 2022) Prožij adventní dobu duchovněji! Využij této příležitosti a zúčastni individuálního doprovázení v modlitbě s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků. O co přesně jde? Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. K dispozici je tým doprovázejících z řad (nejen) kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude během adventu věnovat svůj […]

Příspěvky

PoVyk – svědectví

Téma: Čistota ve vztazích Krom klasické třídílné sekce Povyků nabízíme i jeden mimořádný. Tentokrát si poslechneme svědectví Kiky, kterou můžete znát z řad našeho VKH.Co znamená čistota srdce? Jde jen o zdrženlivost? Jak se Kika dostala ke slibu čistoty?To vše se dozvíte v pondělí 14.11. v 19 hodin, jako vždy ve Družinském sále.Věříme, že si odnesete […]

Příspěvky

Středeční ranní modlitba s Písmem

Pro velký zájem jsme se rozhodli otevřít novou skupinu určenou k ranní modlitbě. Pojďme společně začít den rozjímáním nad Písmem. Cílem akce je vytvářet prostor pro setkání s Ním skrze Písmo a životy druhých. Vzájemná inspirace a sdílení našich radostí i strastí, zasmát se a třeba i nasnídat. Setkáváme se každé úterý v 7 hodin ráno. Sraz […]

Příspěvky

Adorace s písněmi chval

Přesně po čtrnácti dnech Vás opět zveme ke společným chválám. Budou se konat v úterý 8.11. v 19 hodin ve Družinském sále. Chceme upozornit, že vrata do průchodu na Ječné 2 bývají otevřené pouze do 19:30.Přijďte se ponořit do Boží přítomnosti, chválit Pána a načerpat z každého momentu s Ním chuť do každodenního života.